Pogadanka dla dzieci

Pogadanka dla dzieci

15 lipca 2020 Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownicza przeprowadzili nieodpłatną pogadankę dla dzieci na temat ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy oraz znajomości numerów alarmowych z udzieleniem informacji jak powinna wyglądać rozmowa z dyspozytorem.

Dzięki dobremu wyposażeniu jednostki dzieci mogły zobaczyć kołowe i pływające jednostki ratownicze oraz sprzęt wykorzystywany przez ratowników, którzy pracują na wodach morskich i śródlądowych.