Akcja na Helu

Akcja na Helu

21.07.2020r o godzinie 22:28 otrzymaliśmy informacje od Centrum Powiadamiania Ratunkowego o porzuconych rzeczach osobistych znajdujących się na nabrzeżu w porcie Hel, z względu na podejrzenie że, osoba poszkodowana mogła znajdować się w wodzie zadysponowaliśmy do tej akcji jednostkę ratowniczą G-03(Blue). Jednocześnie dokonując analizy monitoringu który, wykluczył wypadek w wodzie.