Akcja na jeziorze Rokity

Akcja na jeziorze Rokity

19.07.2020r o godzinie 15:07 otrzymaliśmy informacje o mężczyźnie który, będąc pod wpływem alkoholu wskoczył do wody na jeziorze Rokity i już nie wypłynął. Osobie zgłaszającej udało się podjąć mężczyznę z wody który, był nieprzytomna bez oddechu więc zostały podjęte czynności resuscytacyjne. Po kilku minutach przyjechała jednostka PRM która, przejęła poszkodowanego.