Witamy!

Witamy!

Dziś około południa Sąd Rejestrowy w Gdańsku zatwierdził przekształcenie naszego stowarzyszenia w Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Więcej

Latem było bezpieczniej na pomorskich wodach!

Latem było bezpieczniej na pomorskich wodach!

Dzięki dotacji od Wojewody Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego latem było bezpieczniej na pomorskich wodach! Tegoroczne wakacje były wyjątkowe dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego Województwa Pomorskiego. Dzięki wsparciu Wojewody Pomorskiego Pana Ryszarda Stachurskiego możliwa była realizacja zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pod tytułem „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego […]

Więcej

Nowe władze Gdyńskiego WOPR

Nowe władze Gdyńskiego WOPR

31 grudnia 2011 odbyło się Walne Zebranie Członków Gdyńskiego WOPR, na którym wybrano nowe władze. Prezesem wybrano jednogłośnie Kol. Andrzeja Bełżyńskiego, w skład zarządu weszli Kol. Kol. Mariola Koselnik, Jarosław Krzemiński, Sebastian Majewski (wiceprezes), Sławomir Marcinkowski (wiceprezes) i Piotr Wysocki. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Kol. Kol. Artura Bartosiaka (przewodniczący), Łukasza Koperskiego (wiceprzewodniczący), Piotra Zawadzkiego i Adama Zieleckiego. Komisję Dyscyplinarną tworzyć będą Kol. Kol. Agnieszka Okulińska, […]

Więcej