Chrzest nowej jednostki ratowniczej Gdyńskiego WOPR

Chrzest nowej jednostki ratowniczej Gdyńskiego WOPR

Uroczyście zwodowana została jednostka ratownictwa morskiego „Bumer”. Należy ona do gdyńskiego WOPR. Matką chrzestną jednostki została Danuta Grodzicka – Kozak – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Matką chrzestną jednostki ratownictwa morskiego została Danuta Grodzicka – Kozak – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zdj. Cezary Spigarski)

Długość 10,5 m, moc 2 x 220 KM, prędkość 37 węzłów. „Bumer” to jednostka przeznaczona do  ratownictwa morskiego oraz do wykrywania skażeń środowiska wodnego na Zatoce Gdańskiej. Jest to pierwsza jednostka kabinowa wykorzystywana przez gdyński WOPR. „Bumer jest nasycony elektroniką. Poza kamerą termowizyjną, jest wyposażony we wszystkie urządzenia wymagane od współczesnych jednostek używanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa” – wyjaśnia Andrzej Belżyński – prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.

Nowa motorówka ratownicza gdyńskiego WOPR (zdj. Cezary Spigarski)

Zakup „Bumera” to odpowiedź gdyńskiego WOPR na wyzwania związane z wciąż narastającym ruchem sportowo – turystycznym na wodach Zatoki Gdańskiej. „Dotychczas WOPR posiadał karetkę wodną, która stacjonuje w Sopocie. Jest to jednak jednostka starsza, mniej nowoczesna i przeznaczona do innych zadań niż „Bumer” – tłumaczy Andrzej Belżyński.

Koszt jednostki to pół miliona złotych. Zakup został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W uroczystości wodowania udział wzięły władze Gdyni, komendant miejskiej policji, komendant PSP, dyrektor Gdyńskiego Urzędu Morskiego, dyrektor pogotowia ratunkowego, przedstawiciele i sympatycy gdyńskiego żeglarstwa i ratownictwa wodnego.