KPP

KPP

25 czerwca o 10.00 Przystań ul. Chabrowa 43 (Gdynia, Pustki Cisowskie, nad biblioteką obok szkoły SP 16) – egzamin recertyfikacyjny KPP dla członków Pomorskiego WOPR z aktualnie opłaconą składką członkowską. Koszt: 300 zł, płatne na konto Pomorskiego WOPR 96 1870 1045 2078 1071 3591 0001. Na egzamin należy przynieść kserokopię dotychczasowego zaświadczenia KPP oraz potwierdzenie przelewu opłaty za egzamin. Zgłoszenia i ewentualne pytania: Koordynator Zarządu Joanna Szulc-Wrzos, e-mail sandretta65@gmail.com

Zespół Obsługi Biura Pomorskiego WOPR