Nowe władze Gdyńskiego WOPR

Nowe władze Gdyńskiego WOPR

31 grudnia 2011 odbyło się Walne Zebranie Członków Gdyńskiego WOPR, na którym wybrano nowe władze. Prezesem wybrano jednogłośnie Kol. Andrzeja Bełżyńskiego, w skład zarządu weszli Kol. Kol. Mariola Koselnik, Jarosław Krzemiński, Sebastian Majewski (wiceprezes), Sławomir Marcinkowski (wiceprezes) i Piotr Wysocki. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Kol. Kol. Artura Bartosiaka (przewodniczący), Łukasza Koperskiego (wiceprzewodniczący), Piotra Zawadzkiego i Adama Zieleckiego. Komisję Dyscyplinarną tworzyć będą Kol. Kol. Agnieszka Okulińska, Aneta Zapart i Zbigniew Okuliński.