Otwarcie zmodernizowanego MRCK

Otwarcie zmodernizowanego MRCK

W dniu 21 lipca br. w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Witolda Górskiego oddane zostało do eksploatacji zmodernizowane Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni. Koszt modernizacji to 2 300 000 zł,- pochodzących z pożyczki Banku Światowego. Wyposażone w najnowocześniejsze systemy informatyczne oraz środki łączności Centrum wypełnia najwyższe standardy określane postanowieniami konwencji międzynarodowych zarówno w dziedzinie poszukiwania i ratowania życia ludzkiego na morzu, jak i zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego.

Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa zyskała większe możliwości efektywnego kierowania akcjami ratowniczymi na morzu.

(ze stron MSPiR; zdjęcie – archiwum MSPiR)