Posiedzenie Rady SAR

Posiedzenie Rady SAR

W dniu 21 listopada 2003 odbyło się posiedzenie Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Rady SAR). W związku ze zmianą na stanowisku dowódcy Marynarki Wojennej RP i zgodnie z postanowieniem ustawy o bezpieczeństwie morskim, która stanowi, że Dowódca Marynarki Wojennej pełni funkcję Przewodniczącego Rady SAR, nowym Przewodniczącym został Admirał Floty Roman Krzyżelewski. Na spotkaniu obecny był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Witold Górski. Obecny był również ustępujący Przewodniczący Rady, Admirał Floty Ryszard Łukasik, któremu obecni na spotkaniu przedstawiciele reprezentujący wszystkie jednostki organizacyjne współdziałające z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa złożyli gorące podziękowania za pracę włożoną w zorganizowanie prac Rady i jej skuteczną działalność. Listy gratulacyjne przesłali m.in. Minister Infrastruktury, Marek Pol, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. bryg. Teofil Jankowski.

Podczas spotkania Dyrektor Służby SAR, Marek Długosz omówił działalność Służby SAR w minionym okresie bieżącego roku, statystykę akcji ratowniczych wykonanych przez Służbę samodzielnie i we współdziałaniu z innymi organizacjami ratowniczymi. Omówiony został problem nurkowań w polskich obszarach morskich, ze szczególnym uwzględnieniem nurkowań na wrakach uznanych za podmorskie cmentarze. Wobec rosnącej popularności tego sportu administracja morska wraz z Morskim Oddziałem Straży Granicznej zaostrzą kontrolę nad organizacją wypraw nurkowych oraz przystąpią do rygorystycznego przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i wspólnie ze stroną niemiecką podjęto prace nad wypracowaniem wspólnego stanowiska w sprawie ochrony podmorskich cmentarzy.

Członkowie Rady z zaniepokojeniem przyjęli informację o znacznym wzroście w minionym sezonie letnim liczby akcji, których inicjatorami byli ratownicy WOPR dyżurujący na plażach, dotyczących ratowania tonących lub wypływających zbyt daleko od brzegu plażowiczów. Postanowiono zaprosić przedstawicieli WOPR na następne spotkanie Rady w celu omówienia tego zagadnienia.

Omówione zostały problemy związane z opracowywaniem projektu Krajowego Planu Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu. Opracowanie takiego planu, określającego zasady współdziałania służb i organizacji w przypadku katastrofy związanej z zanieczyszczeniem wód morskich i brzegów ropą naftową jest niezbędne w związku z rosnącym transportem ropy i jej produktów drogą morską i stale rosnącego zagrożenia taką katastrofą. Do posiadania przez Polskę takiego planu zobowiązują zarówno umowy międzynarodowe jak i przepisy prawa krajowego. Zwrócono uwagę na ogromną złożoność problemu i potrzebę zaangażowania w proces przygotowawczy wysokich czynników państwowych.