Poszukiwany inspektor

Poszukiwany inspektor

 

Przekazujemy do wiadomości informację o trwającym naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: planowania i organizacji ratownictwa medycznego w Oddziale Ratownictwa Medycznego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW:

 

https://uwgdansk.bip.gov.pl/oferty-pracy/nabor-83207-47-21-wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego.html