Pracowite święto

Pracowite święto
Garczyn, jezioro. żródło: Wikipedia

1 maja o godzinie 08.15 Centrum Powiadamiania Ratunkowego za pośrednictwem CKRW w Sopocie zadysponowało naszych ratowników do poszukiwań właściciela odzieży, pozostawionej na pomoście jeziora w Garczynie. Wysłano samochód operacyjny oraz zestaw ratowniczo-poszukiwawczy ze skuterem wodnym. Po dotarciu na miejsce prowadzący tam czynności policjanci poinformowali, że odzież była porzucona już dawno, a lustracja przyległego terenu nie potwierdziła przypuszczeń dotyczących wejścia kogokolwiek do wody i konieczności poszukiwań. Wobec powyższego o godzinie 09.55 akcję przerwano i skierowano ratowników ze sprzętem do rejonu bazowania.