Szkolenia

Joanna, organizator kursu KPP

 

Szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Egzamin recertyfikacyjny odbędzie się 12 marca 2022 o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni, ul. Chylońska 227, zgłoszenia do 5 marca. Koszt dla członków PWOPR z opłaconą bieżącą składką członkowską za 2022 – 250 zł.

Zgłoszenia i wszelkie informacje u Asystentki Zarządu Kol. Joanny Szulc-Wrzos, e-mail z tytułem zgłoszenie KPP proszę wysyłać na adres e-mail sandretta@wp.pl, tel. 607 917 525.

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567)

Art. 19. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu ratownikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374) może być osoba:

1) która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, lub zaświadczenie, którego termin upływa w okresie, o którym mowa we wprowadzeniu;

3) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy