Warsztaty

Warsztaty

Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe organizuje w dniu 26 czerwca 2018 w godzinach od 10.00 do 14.45 w siedzibie PWOPR w Gdyni, aleja Jana Pawła II 9 (marina Gdynia)   warsztaty z zakresu sporządzania, aktualizowania i wykorzystania analizy zagrożeń bezpieczeństwa zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2011 Nr 208 poz. 1240).   Zgodnie z przepisami odnośnej ustawy analizę taką winny posiadać wszystkie miasta i gminy niezależnie od tego, czy na ich terenie występują kąpieliska i/lub miejsca zwyczajowo przyjęte do kąpieli.   Odpłatność za udział w warsztatach wynosi 100 zł netto od osoby. Udział (poprzez podanie liczby delegatów i nazwę urzędu delegującego) prosimy zgłaszać do dnia 21 czerwca 2018 r. na adres asystent@pomorskiewopr.org.   Odpowiedzialny merytorycznie kol. Andrzej Bełżyński, prezes Zarządu, administracyjnie Kol. Katarzyna Skibicka, asystent Zarządu.