Zakup sprzętu w 2019

Dofinansowanie zakupów ze środków NFOSiGW

Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, iż skorzystało z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zadania pn. „Mobilny zestaw ratowniczy: – ambulans – skuter wodny z platformą ratowniczą na przyczepie – dron obserwacyjny – środki przeciwrozlewowe – system łączności”.

Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniósł 600000 zł, z czego dofinansowanie ze środków NFOŚiGW wyniosło 300000 zł.

W 2019 roku dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego odbywa się w ramach projektu – „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” działającego na podstawie Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Ministrem Środowiska, podpisanego 30 października 2015 roku, z terminem obowiązywania w latach 2016-2020.